Atto V

 

 

Scena I

 

 

Venti, trenta anni dopo...

 

 

Caterina - Paoli', simu propitu furtunati! I figli nuestri, alimennu i primi, si su sistemati priestu e buenu. U primu, 'Ndrea, s'č accattata l'auta terra 'ncoppa a muntagna: quinneci tommule cu a massaria dintu, nu bellu pozzu e na fonte che č na benedizione de lu cielu. E' terra bona: ce pote chianta' tuttu chellu che bole: ce venisseru puru e pummadore, nun parlamu d'e patane! Ce stannu po' certi arburi d'alive che so' na meraviglia! Ogni annu, cume appuntu mofalannu, vienghenu carrechi che nun sai cume fa p'č coglie tutti quanti!

U secundo, 'Ngilantonio, s'č accattatu nu mulinu urdimu gridu. A gente fa u filaru d'e furmicule pe ghji a macena' u granu e puru u grautiniu.

Paolo - U terzu, Vitucciu, č veru ca fa u graunaru e fa' na vita e cane, pero' si sape cunzula' cantennu e sunennu. L'urganettu č a vita soia e nun se ne 'mporta propitu ca si tenge e si fa niru vicinu a li grauni. Ce vole fatica pe fa u catuozzu, ma 'ntremente che l'accumpone issu canta, zompa e sona... Anzi a chistu puntu sai che ti dicu, Catari'? Viatu a issu!

Caterina - Ah, chess' e' veru! Pero' mancu ce putimu lamenta' e Pascalinu. A quannu tenea quatt'anni strengeva sempe 'n mano cacche pezzariello e carta. Uč, e se l'č purtatu! U vidi mo, sta a Napuli all'univerzitā e quannu vene ca studea, studea sempe. Certe bote ce ulissi parla', ma č sciatu sprecatu, ca chillu nun ti sente: pare che penza sempe a e bacche 'n Puglia. Certe bote, si nun sapesse ca č stutu - accussi' dice puru a gente attuornu - mi pare miezu scemu! Menu male ca č sulu n'apparenza! M'incresce assai pero' ca pe sta sempe cu la coccia schiaffata 'ncoppa ai libri, sta cechennu o pocu ce manca! Ma nun sarria statu megliu, mo dicimu a verita', ca ce fosse piaciutu e i' a pasce le crape pe li munti n'coppa? Ahi, core mio!

Paolo - E nun ti disperā, Catari'! Chillu e' destinatu a bula' autu, e nisciunu u fermarra', te lu dicu ea! Lassamulu i' in pace p'a via soia e nu l'accementamu chiu'!

Certamente simu miatantu tranquilli pe 'Ntuniiellu che fatica ai marmi cu don Austinu, a l'Asciellu. Chillu, don Austinu, u grande 'mpresario che s'č spusata a serva e chilli signuruni e Cautanu, lu vole tantu bene ca se lu purtasse puru cu issu a la Russia, ma chestu 'Ntuniiellu nu lu bole sente, ca ce piace e sta ca e va abbramatu pe si spusa' a Maruzzella.

Caterina - E menu male! Chellu ce ulesse, che si straniasse! Li figli miei stanno bueni puru ca. Quannu unu fatica, nun ce manca nienti: ne' lu pane, ne' la pace de l'anima. Mi dai tuortu, ne' Paolu'?

Paolo - E cume ti putesse da' tuortu, Catari',? Che cassarola so li sordi 'nconfronto de na vita pacifica? L'importante č ave' int'a lu core la bonizia e la voglia de fatica'. Su chisti i sentimenti puru 'e chillu figliu nuestru che va 'mpaccia' pe ji' girennu pe ste muntagne fore.

Rucchetiellu, cu chilli ricci unni che ce cadono sempe 'nanzi a l'uecchi, l'autu iuornu se ne veniu cu nu mazzu e sparaci a na manu e cu nu cocciu ruttu a l'auta manu. Smitrava chillu cocciu tuttu singhiatu cume s' avesse tenuto 'n mani nu tresoru. Ma che ce troa, dicu i', e ca m'arraggiu!, 'nt'a chelle graste?! E che n'adda fa e tutte ste 'mbroglie che tene accatastate arret'a cantina, 'nt'u magazzeo scarrupatu? I' a stu uaglione nun u capiscu propitu! Fosse nu pocu mattariellu?

Caterina - E che ne sacciu! Ma che bulimu fa, Paoli': li figli cume Diu te li manna accussi' t'e tieni!

Si po a Rucchetiellu ce piacinu e graste, e prete e che autu sacciu i mo, che ima dice de chillu 'nzalanutu e Giuseppiellu che sta sempe cu na specie e graunciellu 'n mani, smitra 'n cielu o attuornu a issu e tenge nu piezzu e roba che tene 'mpusematu 'nanzi a issu 'ngoppa a dui 'ncini? Sguardea li munti e tenge, sguardea le bacche, le pecure, li ciucci e tenge, sguardea li sciuri e tenge, smitra u puzzu e tenge: tuttu vole rappresentā 'ncoppa a chella roba: nun ce lassa mancu le cardogne!!! Certe bote, po', zittu zittu, senza sciata', guarda fissu a me e puru a te - e puru a u attu! - e tenge, tenge, tenge .. Ea, ca pecche' mi preuccupo, ci addimannu che cacchiu cumbina e issu o nu risponne o uarda a nata parte e dice "nun u sacciu" oppure "c'aggia fa? nun pozzu fa a menu e fa chellu ca mi vidi e fa; č na passione che tengu... ma nun ti preoccupa', nun č cosa malamente; chesta č n'arte che si chiama pittura". E pitta, pitta, tenge, tenge...

Paolo - Tuttu mi fosse aspettatu fore che sta pacciutecaria! Ch'ima fa?! Dici buono tu, Catari'! I figli cume Diu t'e manna accussi' t'e tieni... Li bulivi tutti prupietariuni cume a lu primu., o mulinari, o graunari?! Fussimu stati troppu troppu furtunati, po'... Accuntentamuce e tiramu a campa'!...